Huiszwam
Wanneer hout dat is verwerkt in gebouwen langere tijd een vochtgehalte van meer dan 21% bezit is het waarschijnlijk dat op en in dit vochtige hout zich schimmels gaan ontwikkelen. De belangrijkste in Nederland voorkomende houtaantastende schimmel is de huiszwam. Zowel naald- als loofhoutsoorten kunnen door de huiszwam worden aangetast. De schimmel kan bijvoorbeeld voorkomen in balken en/of andere houten delen van de begane grondvloer. Op of in hout dat zich in de buitenlucht bevindt, wordt de huiszwam slechts zelden aangetroffen.

Houtworm
Houtworm is een verzamelnaam voor een aantal torren en kevers die beschadigingen aan hout toebrengen, zoals de spinthoutkever. De term ‘houtworm’ wordt gebruikt voor de larve- of wormfase van het insect, waarin het gaten boort en hout eet. Houtworm kan een ernstige bedreiging vormen voor het hout in huizen. In de loop der tijd wordt het hout door de houtwormgaten zwakker en dat kan uiteindelijk leiden tot het instorten van het gebouw. Er zijn verschillende soorten houtworm, waaronder de houtkever en de bonte knaagkever.
Houtworm in huis moet door vakkundige servicemedewerkers worden behandeld, omdat aanhoudende problemen tot grote bouwkundige schade kunnen leiden. Veel houtwormplagen blijven jarenlang verborgen, met wijd verspreide en ernstige schade tot gevolg. Zodra u denkt dat u een houtwormprobleem heeft, is het belangrijk snel actie te komen.

Boktor
De huisboktor tast alleen naaldhout, zoals vuren, grenen en dennen aan. In de maanden juni t/m september komen de kevers uit het hout via ovale uitvliegopeningen van ongeveer 4 x 7 mm. De mannetjes en de wijfjes gaan dan paren, waarna de wijfjes eitjes leggen op het hout. Uit de eitjes komen larven, die 3 – 10 jaar, meestal 4 – 5 jaar in het hout boren, waardoor grote schade veroorzaakt wordt. Vervolgens vindt de verpopping plaats en komen de volwassen kevers spoedig uit het hout tevoorschijn.