Houtworm
Houtworm is een verzamelnaam voor een aantal torren en kevers die beschadigingen aan hout toebrengen, zoals de spinthoutkever. De term ‘houtworm’ wordt gebruikt voor de larve- of wormfase van het insect, waarin het gaten boort en hout eet. Houtworm kan een ernstige bedreiging vormen voor het hout in huizen. In de loop der tijd wordt het hout door de houtwormgaten zwakker en dat kan uiteindelijk leiden tot het instorten van het gebouw. Er zijn verschillende soorten houtworm, waaronder de houtkever en de bonte knaagkever.
Houtworm in huis moet door vakkundige servicemedewerkers worden behandeld, omdat aanhoudende problemen tot grote bouwkundige schade kunnen leiden. Veel houtwormplagen blijven jarenlang verborgen, met wijd verspreide en ernstige schade tot gevolg. Zodra u denkt dat u een houtwormprobleem heeft, is het belangrijk snel actie te komen.